piątek, 24 czerwca 2011

Fabryka Pollena Uroda

Fabryka została założona w 1899 r. pod nazwą „Praga” Towarzystwo Akcyjne Fabryki Produktów Chemicznych. W 1910 r. do zarządu firmy wchodzili Bronisław Goldfeder, Herman Levy, Reinhold Billig. Zatrudniano 200 robotników, a kapitał zakładowy wynosił 600000 rubli. Firma produkowała głównie kwas siarczany, wosk dla szewców, wosk pszczeli do podłóg, wazelinę, pasty do obuwia (np. pasta „Stella”)...