niedziela, 10 listopada 2013

Zespół Szkół Zawodowych FSO S.A.

Siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych FSO S.A. jest kompleks budynków znajdujących się przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie. Najstarszy budynek został zbudowany w 1937 roku. Do 1939 roku mieściło się w nim Szkoła Powszechna dla Pelcowizny.

W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 zlokalizowane tutaj były koszary wojskowe i posterunek żandarmerii niemieckiej. Na przełomie roku 1944-1945 w budynku stacjonowała jednostka 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty oraz mieścił się w nim szpital polowy. W styczniu 1945 r. w czasie działań wojennych budynek uległ zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych dokonano prowizorycznego remontu by podczas budowy Fabryki Samochodów Osobowych stanowił bazę socjalną dla budowniczych. 

W 1951 r. budynek został odrestaurowany i przeznaczony częściowo na pomieszczenia biurowe dla nowo powstałej Fabryki oraz na Szkołę Podstawową dla Pracujących Nr 28 przy FSO (1951-1965). W 1959 r. administracja FSO została przeniesiona do nowej siedziby i po przeprowadzeniu remontu adaptacyjnego, budynek przeznaczono dla potrzeb szkolnictwa zawodowego. W latach 1961-1965 nastąpiła rozbudowa szkoły przez dobudowanie drugiego budynku, warsztatów szkoleniowych, boiska oraz sali kinowej. 

Początkowo Fabryka Samochodów Osobowych prowadziła kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, zasadniczej, średniej technicznej, pomaturalnej, a przez pewien okres nawet wyższe studia techniczne i ekonomiczne dla pracowników FSO. Formalnie jednak organem prowadzącym szkołę było Kuratorium Oświaty. 

1 stycznia 1996 r. Fabryka Samochodów Osobowych otrzymała zezwolenie Kuratorium Oświaty na prowadzenie Zespołu Szkół Zawodowych, a w kwietniu 1997 r. Daewoo-FSO Motor Sp. z o.o. będąca prawnym następcą FSO stała się organem prowadzącym szkołę. W październiku 2004 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Samochodów Osobowych S.A.


Po prawej stronie widać dobudowaną część budynku w latach 1961-65

 Po lewej widoczna część dobudowaną cześć budynku w latach 1961-65Dobudowana część szkoły.

 Wejście do szkoły od strony bocznej (dobudowanej). Bufet.

 Bufet.

 Szatnia szkolna.

 Węzeł CO. Sala wykładowa.

Część budynku dobudowanym w latach 1961-65.

Wejście do sali kinowej.

 Sala kinowa.

 Sala kinowa.

 Niewielkiej wielkości sala gimnastyczna.

 Sala wykładowa.

 Widok na dach.

 Plan szkoły. (bez dobudowanej części z salą kinową)